The Case of the Speluncean Explorers: Nine New Opinions [Romanian]

Original at: http://www.earlham.edu/~peters/writing/cse.htm

Caz despre Demolatori de Peșteri:

Nouă Versiuni Noi

Peter Suber, Departamentul de Filosofie, Colegiul Earlham

 • Despre carte
 • Comanda cărții
 • Introducere și prefață
 • Greșeli de tipar
 • Cronologia evenimentilor în peștera
 • Alte versiuni, care de-a face cu caz
 • Importanța ideilor pentru profesori

Despre carte

Cover of paperback edition

Caz despre Demolatori de Peșteri: Nouă Versiuni Noi. Rutledj, 1998.

Reeditat, 2002.

In carte e dezvăluit celebru caz judecătoresc, însă fals, despre nouă principii contemporane din filozofia dreptului. Studierea acestei cărți nu necesită anumite cunoștințe din domeniul dreptului sau filozofiei dreptului, ea poate să fie chiar captivantă introducere în filozofia dreptului.

Celebru fals caz judecătoresc a fost creat de Lon Fuller în articolul lui “Caz despre demolatori de peșteri”, Revizuire a Practicii Judecătorești din Garvard, vol. 62, № 4 (1949), pag. 616-645. În acest caz e dezvăluită istoria a unui grup de demolatori de peșteri în Republica Newgarth, care a fost îngropat în urma unei alunecări de teren. Cînd toate proviziile au fost terminate, ei au luat legătura pe radio cu echipa de salvare. Inginerii – salvatori au calculat că pentru a-i elibera va trebui încă 10 zile. Toți bărbații au descris starea lor fizică medicilor și au întrebat dacă au șanse pentru a supraviețui încă 10 zile fără mîncare. Părerea medicilor însă a fost foarte sceptică. Atunci demolatorii au întrebat dacă ar putea ei supraviețui dacă ar ucide și ar mînca pe unul din membrii grupului lor. Medicii fără entuziasm au observat că într-adevăr ei ar putea supraviețui. Bărbații la rîndul lor au întrebat dacă ar trebui ca ei sa tragă la sorți ca să afle pe cine anume să ucidă și să mănînce. Nimeni din echipa de sălvare n-a răspuns la această întrebare. Atunci bărbații au întrerupt legătura, au tras la sorți și au mîncat pe cel care a pierdut. Cînd cei rămași au fost sălvați, imediat au fost acuzați de omor, care in Newgarth se pedepsește cu moartea. Sunt oare ei vinovați? Trebuie oare să fie pedepsiți?

Fuller a descris cinci versiuni Curții Supreme referitor la acest caz, care a cercetat cazul dat din punct de vedere cu totul altor principii de drept. Rezultatul este ilustrat foarte bine în întregul șir de ediții anglo-americane de filozofia dreptului din mijlocul secolului. A mele nouă noi versiuni iau în considerație acest caz din punct de vedere a jurisprudenței contemporane și mai furtunoase cu 50 ani mai tîrziu.

Contract cu Routledge mă impune ca eu să fiu sigur că cartea asta n-o să apare în rețeaua internet. Necătînd la acest fapt eu am publicat Introducere și prefață în internet și cu timpul posibil că o să apară un conținut adăugător pe acest web-sait.


Comandarea cărții

Comandarea cărții o puteți efectua pe Amazon.com în coperta moale sau tare.


Greșeli de tipar în prima ediție

 • Pagina v, rînd 2, în loc de „May” citiți „Mary ”
 • Pagina 40, rînd 29, în loc de „with with” citiți „with ”
 • Pagina 48, rînd 19, în loc de „New York” citiți „New New York”
 • Pagina 51, rînd 11, în loc de „and are exercising” citiți „exercising”
 • Pagina 60, rînd 19, în loc de „signd the second contract” citiți „signed the ”social contract
 • Pagina 60, rînd 34, în loc de „in any” citiți „in any case ”
 • Pagina 66, rînd 7, în loc de „would know” citiți „could know”
 • Pagina 90, rînd 6, în loc de „when it is disguised” citiți „when disguised”
 • Pagina 96, rînd de jos, în loc de „prevents them thinking” citiți „prevents them from thinking ”
 • Pagina 97, rînd 3, în loc de „Commonwealth and Valjean” citiți „Commonwealth v. Valjean

  Toate greșelile de tipar au fost corectate în publicație reemisă în august 2002. Dacă ați observat și alte greșeli, aș fi fost mulțumit să mă informați despre ele. Vă rog să indicați ce publicație aveți în vedere.


Cronologia evenimentilor în peșteră

Intervalele de timp sunt mai strînse decît asta s-ar putea imagina la prima citire a cazului în justiție de către judecător Truepenny. Am descris acestea pentru cei interesați. Am descris acestea pentru cei interesați. Sunt amănuntele care nu sunt esențiale în practica sau teoria faptelor sau a dreptului.

Ziua 0. Oamenii au intrat în peștera.

Ziua x. S-a întîmplat alunecare de teren.

 • Nouă niciodată nu ni s-a spus cîte zile au trecut de la ziua 0. Cu tot aceași noi putem să spunem că au trecut macsim 3 zile. Uită-te la nota de mai jos.

Ziua x + 20 . A fost luată legătura cu salvatorii (pagina 7, rînd 31).

Ziua a 23. Oamenii au tras la sorți și au ucis pe Whetmore (pagina 8, rînd 27). Observați ca Ziua 23, nu e Ziua x+23.

 • Whetmore a vrut să mai aștepte o săptămînă pînă ce să tragă la sorți (pagina 8, rînd 40).
 • Ca să înțelegem cît timp oamenii au stat fără mîncare pînă ce au fost nevoiți să tragă la sorți și să comite crima, trebuie să știm: (1) valoarea x și (2) peste cît timp după Ziua 0 i s-a terminat toată provizia luată. Cu părere de rău, noi nu știm nici unul din factorii date, dar uită-te în notele de mai jos.

Ziua x + 30. Prima zi cînd s-a început operațiune de sălvare (pagina 8, rînd 5).

 • În ziua x+20 (pagina 7, rînd 31) salvatorii au prognozat că operațiunea de sălvare o să dureze minim 10 zile (pagina 8, rînd 5).
 • Medicii au prognozat că oamenii o să supraviețuească minim pînă în ziua ceea, dacă o să mănînce pe unul din colegii lor (pagina 8, rînd 17) și sigur n-o să supraviețuească dacă o să rămîn fără mîncare adăugătoare (pagina 8, rînd 11).

Ziua 32. Oamenii sunt salvați (pagina 7, rînd 25). Observați că Ziua 32, nu e Ziua x+32.

Notele referitor la cronologia:

 • Legătura a fost luată în Ziua x+20, dar Whetmore a fost ucis în Ziua 23 (însă nu în Ziua x+23). Dacă valoarea lui x ar fi fost mai mare decît 3, înseamnă că legătura ar fi fost luată după omor, dar după cum știm e fals. Așadar x e mai mic sau egal cu 3.
 • Dacă x = 0, minim, atunci operațiunea de sălvare ar dura cu 2 zile mai mult decît ei ar prognoza (probabil 12 zile, decît 10). Dacă x=3, maxim, atunci operațiunea de sălvare ar dura mai puțin cu 1 zi decît ei ar prognoza (9 zile, dar nu 10). În orice caz oamenii au fost sălvați în 9 zile după crimă.
 • Altă variantă: închipuiți-vă că medicii au fost drepți, și din moment cînd oamenii au luat legătura cu sălvatori, ei n-ar supraviețui mai mult de 10 zile fără mîncare, și închipuiți-vă că oamenii n-ar ucide pe colegul lor. Dacă x=0, atunci oamenii ar muri de foame înainte ca pe dînșii să găsească, dar cu tot aceeași dacă x=0, pe dînșii ar fi sălvat înainte ca ei să moară de foame.
 • Există oare măcar o aluzie ca să identificăm cu ce este egal x – 1, 2 sau 3? Eu nu pot s-o găsesc. Dar această oportunitate există. În ziua crimei, Ziua 23, Whetmore a vrut să mai aștepte o săptămînă înainte ca să ucide pe cineva. De ce anume o săptămînă, mai ales că ei aproape mureau de foame? Dacă x=0, atunci pînă data de sălvare prognozată (Ziua x+30) ar trece fix o săptămînă din data cînd Whetmore a vrut să mai aștepte o săptămînă. Și d-impotrivă, dacă x=3, atunci așteptarea încă unei săptămîni ar minimiza data salvării cu 3 zile. Așadar, dacă Whetmore a propus așteptarea încă unei săptămîni înainte de data salvării, atunci se presupune că x=0.

Alte versiuni legate care au de-a face cu caz

Eu nu sunt primul, care propune noi versiuni legate de Caz despre Demolatori de Peșteri. Aici eu o să vă informez și despre altele cunoscute mie versiuni, în ordinea cronologică. Dacă mai știți și altele vă rog să mă informați despre ele.

 • Anthony D'Amato a publicat trei versiuni pentru Revizuire a Practicii Judecătorești din Stanford, vol. 32 (1980), pag. 467-85
 • Naomi Cahn, John Calmore, Mary Coombs, Dwight Greene, Geoffrey Miller, Jeremy Paul și Laura Stein au publicat cîte o versiune fiecare pentru Revizuire a Practicii Judecătorești din George Washington, vol. 61 (1993), pag. 1754-1811
 • Paul Butler, Alan Dershowitz, Frank Easterbrook, Alex Kozinski, Cass Sunstein și Robin West au publicat cîte o versiune fiecare pentru Revizuire a Practicii Judecătorești din Garvard, vol. 112 (1999), pag. 1834-1923. David Shapiro a scris introducere pentru culegerea noilor versiuni.
  • Cartea mea a apărut în noiembrie 1998. Eu n-am avut posibillitatea de a cunoaște aceste șase versiuni și din interval de timp dintre culegerii materialui și publicării lui eu o să presupun că și aceștea savanți n-au citit cartea mea.

Importanța ideilor pentru profesori

Destinația generală și cea clasică – e de a adjudeca. A adjudeca și a motiva decizia. Sunt oare demolatori de peșteri vinovați sau nu? Sunt două variante: sunt vinovați sau nu, aici nu trebuie să fantazezi mult. Doar reține creativitatea ta pentru versiunile proprii. Dacă o să propui decizia ta, toate restricțiile dreptului n-o să se mai iau în considerație, și asta o să facă cazul mai ușor, dar mai puțin interesant.

Variații în lege

Aici sunt prezentate variații care sunt legate de proces în ordinea ascendentă de complexitate și rafinament.

Decideți după morala, ignorînd dreptul. Au comis oare oamenii ăștia greșeală? Sau decideți conform legii, cum ar trebui să fie, dar nu așa cum deja a fost făcut.

 • Variaţia. Dacă ați decis să judecați cazul după morala, atunci cum putem să folosim legile ca ei mai bine să reflecte această morala? Cum trebuie să schimbăm legile, ca să arătăm clar, că acțiunea asta este (sau nu este) crimă?

Să decideți după legile Republicii Newgarth. În orice caz ei conțin statut despre omor și precedente. Oare se poate de găsit în legea încă ceva? Asta trebuie să decideți Dvs.

 • Închipuiți-vă, că sunteți judecător Curții Supreme de la Newgarth, care a jurat să respecte și să folosească legile republicii Newgarth.
 • Dacă simțiți divergențe între ceea la ce vă băzați: între propria morala și legile Newgart – atunci nu lăsați legea la o parte ca să exprimați convingerile morale a voastre pînă ce n-o să considerați, că un judecător bun ar face anume așa. Dacă considerați că jurămînt dat de Dvs. Vă permite să procedați după cum vă dictează morala, atunci dovediți asta.
 • Concentrați-vă, ca să întăriți cu argumente verdictul Dvs., dar nu ca să găsiți argumente mai slabe pentru decizia opusă (deși asta se întîmplă în altă variație, descrisă mai jos).

Spuneți decizia conform legii, întăriți verdictul cu argumente și demonstrați puncte slabe a argumentelor în folosul altui verdict.

 • Există o mumulțime de argumente pentru ambele părți, de aceea va trebui să lucrați mult și n-are importanță ce decizie o să alegeți. Cu toate acestea dacă termen e strîns simplificați cazul în felul următor. Dacă considerați că vina este, atunci cum o să explicați apărare din necesitate? Dacă considerați că vina nu este, atunci cum explicați legea?
 • Dacă puneți verdictul justificativ, atunci puteți oare să negați argumentele fiecărui judecător, care consideră că vina este? Sau dacă puneți verdictul acuzător, atunci puteți oare să negați argumentele fiecărui judecător care consideră că vina nu este?

Spuneți decizia bazînd pe legile acelei țări în care trăiți.

 • În primul rînd, studiați statutul despre omor a țării în care trăiți, însă să nu pătrundeți adînc în precedente. E posibil ca statutul să conține gradurile de omor, pedepsile standarde (justificări și comentarii) și puncte despre condamnarea la discreția judecătorului. Toate abaterile astea vă permit să studiați întrebările, studierea căror n-ar fi fost posibilă dacă ați utiliza numai legile Newgarth.
 • Dacă aveți ambiții și dispuneți de timp, studiați încă drept precedentic a jurisdicției voastre.
 • Versiunea asta e complexă întru cît ea necesită cercetare de drept care stă în baza pe din afară a eseului lui Fuller. Dar e mai simplă decît variantele care sunt indicate mai sus pentru că nu trebuie să alegeți dintre un cerc foarte strîns de versiuni și nu trebuie să justificați alegerea voastră și așa nu atît de ușoară.

Dacă ați citit și altele precedente despre necesitatea, auto-apărare sau omor, închipuiți-vă că asta sunt precedentele din Newgarth și ele sunt legate între dînsele. Evidențiați punctele forte a celor ce se potrivesc mai bine, eliminînd cele ce se potrivesc mai rău.

27 septembrie anului 2001 președintele George W. Bush a dat permisiunea Aviației militare din SUA să doboare avioanele comerciale cu pasageri, dacă aceste avioane (1) pare că amenință orașelor, (2) refuză să schimbe cursul, (3) nu au timp să ia legătura cu președintele pentru a primi ordinile deosebite. Cu două săptămîni înainte teroriștii au furat patru avioane comerciali cu pasageri și intenționat trei dintre dînșii au îndreptat către clădiri din New York și Washington, omorînd astfel 3000 de oameni. Citiți Istoria în Washington Post pentru a afla amănuntele despre decizia președintelui Bush a da permisiunea de-a face ceea ce judecător Tally ar putea numi omorul preventiv a nevinovaților.

Închipuiți-vă că președintele republicii Newgarth ar primi decizia asemănătoare și închipuiți-vă că ea a fost contrazisă în instanță.

 • Ce decizie ați lua referitor la cazul președintelui luînd în considerație verdictul asupra demolatori de peșteri?
 • Închipuiți-vă că președintele republicii Newgarth a biruit cazul lui și conducerea s-a făcut posibilă ca precedent. Ce s-ar putea adăuga la cazul despre demolatori de peșteri?

Variații factelor

Puneți verdictul bazînd pe factele reale descrise de judecător Truepenny sau bazînd pe unul din variantele “ce ar fi fost, dacă…”, propuse mai jos.

 • Ce ar fi fost, dacă oamenii n-ar fi fost tras la sorți, dar ar ucide pe Whetmore pentru că el era unicul dintre dînșii fără familie sau unicul dintre dînșii care credea în viața după moarte? (varianta asta a fost propusă de judecător Foster).
 • Ce ar fi fost, dacă Whetmore nu s-ar fi fost împotrivit, și ar fi fost victima ce n-avea vot după rezultatele tragerii?
 • Ce ar fi fost, dacă Whetmore n-ar fi fost spus, că cuburile aruncate de dînsul, ar arăta rezultatul just.
 • Ce ar fi fost, dacă Whetmore ar fi fost încercat să apere pe sine, dar cei scoși din minte totuna l-ar ucide?
 • Ce ar fi fost, dacă Whetmore ar fi fost încercat să apere pe sine, omorînd să presupunem pe Smith? Atunci grupul l-aș fi fost mîncat pe Smith în loc de Whetmore (În versiunea asta noi trebuie să presupunem că atunci pe Whetmore aș fi fost învinuit în omorul lui Smith).
 • Ce ar fi fost, dacă judecător din Newgarth ar fi fost în grupa de sălvare și le-ar fi spus pe radio la demolatori că după legile Newgarth acțiunea planificată se va considera crimă.
 • Ce ar fi fost, dacă judecător din grupa de sălvare le-ar fi spus la demolatori că acțiunea planificată nu se va considera crimă.
 • Ce ar fi fost, dacă preotul în loc de judecător ar fi spus părerea sa pe radio? (Dvs. Trebuie să decideți ce ar fi fost spus preotul).
 • Ce ar fi fost, dacă oamenii ar fi fost luat cu dînșii mai multă mîncare în peșteră și ar supraviețui mai mult acolo, dar tot așa ar fi fost discutat pe radio referitor la șansele lor de supraviețuire.
 • Ce ar fi fost, dacă Whetmore ar fi fost murit primul dintre toți din cauza forțelor naturale? Ce ar fi fost, dacă nu?
 • Ce ar fi fost, dacă oamenii ar fi fost sălvați mai devreme decît au prognozat inginerii? Ce ar fi fost, dacă mai tîrziu? (Fuller nu ne-a dat facte ca să răspundem la această întrebare; uitați-vă la cronologia de mai sus).
 • Ce ar fi fost, dacă nimeni n-ar fi fost murit pe parcursul operațiunii de sălvare?
 • Ce ar fi fost, dacă operațiunea de sălvare ar fi fost finanțată de Clubul de demolatori de peșteri, în care nu sunt contribuții din partea republicii Newgarth?
 • Ce ar fi fost, dacă Newgarth n-ar urma legile sale, dar ar lua în considerație doar aspectele sociale a faptelor.
 • Ce ar fi fost, dacă în Newgarth n-ar fi fost război civil, care a izbucnit din cauza uzurpării judecătorești a funcțiilor legislative?
 • Ce ar fi fost, dacă auto-apărare care reprezintă excepție după legile juridice vechi, ar fi fost parte a statutului despre omor care e tot așa introdus în legislație?
 • Ce ar fi fost, dacă oamenii ar fi fost blocați nu în peșteră dar în clădirea distrusă în urma unui cutremur? Ce ar fi fost, dacă ei ar fi fost nu demolatori de peșteri ce reprezintă un gen de sport riscant dar lucrători la servici.
 • Ce ar fi fost, dacă înainte ca ei să ucidă pe cineva, baterii de la radio s-ar descărca? (citește părerea judecătorului Bond referitor la cazul dat).

Variații formatului

Puneți verdictul sau răspundeți la întrebările folosind una dintre direcțiile date.

 • Puneți verdictul. Închipuiți-vă că Dvs. Ați dat jurămîntul să respectați legile Newgarth. Nu vă adresați la morala Dvs. Pînă ce jurămînt sau legea n-o să vă permite să faceți asta. Din punct de vedere al meu, asta e prima și cea mai bună sarcina, mai ales dacă judecătorii (studenții cursului) au posibilitatea de a compara părerile lor și să discute referitor la diferențele înainte și după punerii verdictului.
 • Variație. Puneți verdictul la începutul semestrului. Pe urmă gîndiți-vă asupra altui verdict la sfîrșitul semestrului. După asta gîndiți-vă cum material studiat v-a ajutat să deviniți un judecător mai bun care poate să se lămurească cu greutățile acestui caz.
 • În timpul studierii noilor filozofi a dreptului, gîndiți-vă ce verdict ar pune ele. Ct considerații ar avea ei, la ce nu v-ați gîndit voi?
 • Participați în discusie unde grupa ia rolul comitetului de avocați locali (procurori), luînd decizia de a urmări oare demolatori de peșteri pentru omor?
 • Participați în discusie unde grupa ia rolul de juriu. Atunci scopul – să ajungeți la consens dacă asta e posibil. Voi nu sunteți legați cu restrecții precum judecătorii și aveți puterea dacă nu drept de a anula decizii.
 • Participați în discusie la tema a șaptelor precedente, alcătuite de către Fuller (Staymore, Fehler, precedent vechi și fără nume despre auto-apărare, care a devenit excepție, Parry, Scape, Makeover și Valjean). Discutînd asupra fiecărui precedent aflați presupune oare el mai mult justificare decît pedeapsă sau vice versa. Cum altă parte ar fi fost determinat asta dacă ar putea? Cum toate precedentele au influențat asupra verdictului Dvs.?
 • Participați în discusie dedicată verdictelor, dar nu factelor și legilor. Care dintre judecători mai bine urmează codul și precedentele? Care dintre judecători mai bine urmează jurămîntului? Cine dintre judecători este mai convingător?
 • Variația. Împărțiți auditoriu la grupele mici și lăsați ca fiecare dintre grupele să ajungă la consens referitor la trei întrebări. Grupele care nu l-au găsit înainte de expirarea timpului trebuie să voteze. Includeți numele celor cine “a biruit” în discusie plenară care va avea loc la lecție următoare.
 • Alegeți una dintre variații formatului indicate mai sus. După discusie fiecare grupa trebuie să voteze. Lasă ca rezultatul votului să fie precedent pentru următoarea variație. Cînd prin așa mod o să culegeți cîteva precedente, întorceți-vă la factele prezente. Cum noile precedente au influențat asupra verdictului Dvs.?
 • Închipuiți-vă că Curtea Supremă a votat, cum ne-a arătat Fuller. Verdict juriului a fost pus și pe cei vinovați o să spînzure în curînd. Participați în discusie unde grupa ia asupra sine rolul juriului meniți să sfătuiască sa ierte sau nu pe cei vinovați? (Variația asta a fost propusă de către Anthony D’Amato în Revizuire lui a Practicii Judecătorești din Stanford, vol. 32 (1980), pag. 467-85)
 • Închipuiți-vă că curtea Supremă a votat și vinovații au fost spînzurați. Cu tot aceași 90% din societate a vrut să justifice pe ei și membrii Parlamentului Newgarth au început să simtă presiunea ca să schimbe statutul despre omor. Organizați discusie unde grupa preia rolul subcomisiei legislative, cărui trebuie să pregătească noul statut. Sunt minim trei întrebări pentru discuție: (1) ce vina cade pentru omor? (2) de care apărare (justificare) noi trebuie să ținem cont în caz de omor? și (3) ce pedeapsă, altă decît moarte, trebuie să introducem?