How to Be a Good Graduate Student [Romanian]

Original in English  by Marie desJardins

Cum sa fii un student absolvent bun

Marie Desjardins
marie@erg.sri.com

Martie 1994

Sumar

Această lucrare încearcă să ridice unele aspecte, care sunt importante pentru doctoranzii pentru a avea succes şi pentru a obţine cât mai mult folos din procesul descris, pentru mentorii care doresc să ajute studenții săi să obțină succes. Scopul ei nu este de a oferi consultație prescriptivă – nu sunt formule pentru finisarea unei teze, nu sunt Programe compuse din Douăsprezece pași pentru a deveni un mentor mai bun, este o informație pentru studenți și îndrumători, care ajută să sensibilizăm relaţiei îndrumător-student. Ea se referă la așteptări de la relații, ce ar trebui să aștepte un doctorand, pentru a obține ceea ce dorește, probleme generale, şi ce trebuie să facă un doctorand în cazul în care mentorul nu este dispus pentru colaborare.

Introducere

Binevoc, pe parcursul carierei mele de doctorand am cules multe articole și decursuri despre aceea, cum să devii un mentor bun, cum să treci prin doctorantură, și întrebările frecvente cu care se confruntă femeile. Ei au dorit să primească acest material, și eu i-am spus că îl voi obține, cînd voi avea posibilitate.

După ce am discutat acest proiect cu un număr mare de oameni, cu profesori și colegi, care au arătat un interes deosebit de ceea, ce îi pot da, am înțeles două lucruri principale: primul lucru – întrebările, despre care discutam, nu erau doar întrebările femeilor, și erau interesante pentru doctoranzi șimentori. Al doilea, pentru defuzarea informației, pe care am cules-o ( și mă gîndeam să o culeg de la alții), părea, că mai mult sens ra avea culegerea bibliografiei și scrierea unei lucrări, care ar putea uni cele mai utile sfaturi și propuneri, pe care eu le-am adunat.

Am solicitat de la prieteni și colegi introducerea informației prin e-mailuri și panouri informative, și așa am adunat o mulțime de informații. Clasificarea ei și încercările de a găsi înțelepciunea colectivă nu era un scop ușor de realizat, dar sper ca rezultatele să pr3zinte o experiență utilă pentru mentori ți studenți.

Sfatul pe care îl propun este destinat studenților din domeniul informaticii și mentorilor lor, deoarece prezintă trecutul meu, dar socot că poate fi util pentru doctoranzii din alte domenii de știință.

Din experiența mea pot spune, că două lucruri care fac doctorantura să fie dură sunt caracterul nestructurat al procesului și lipsa informației despre aceea, asupra ce trebuie să lucrați mai mult. Sper că articolul acesta va prezenta o informație utilă pentru doctoranzii și mentorii lor și va ajuta la simplificarea procesului.

Sunt mulțumit lui David Chapman, lucrarea lui ([chapman]) a devenit pentru mine foarte utilă pe parcursul elaborării acestui articol, dar și pe parcursul doctoranturii.

Scopurile acestui articol sunt mărirea necesității relațiilor bune dintra doctoranzi, oferirea conducătorilor și mentorilor pentru doctoranzi pentru obținerea gradului de doctorand, și oferirea resurselor pentru cei, care doresc să-și continue studiile.

Trecerea la Preliminări.