The story of pu [Romanian]

Original in English by Nick Nicholas

Teză

Povestirea despre PU:
gramaticalisarea în spaţiu şi timp a unui complementiser grec modern

Teza mea a fost realizată în cadrul Departamentului de Lingvistică şi Lingvistică aplicată (Department of Linguistics and Applied Linguistics), de la Universitatea din Melbourne (University of Melbourne), sub supravegherea lui Dr Jean Mulder, între iunie 1994 şi decembrie 1998; ea apărată în octombrie 1999. Teza dată este disponibilă pentru descărcare în format PDF aici, şi e arhivat la Universitatea din Melbourne Repository, http://repository.unimelb.edu.au/10187/5644. Priviți, de asemenea, Cuprins (Table of Contents).

 • Prefaţator Material
 • Capitolul 1: Introducere
 • Capitolul 2: Grammaticalizarea
 • Capitolul 3: Funcţii de pu
 • Capitolul 4: Factivitatea
 • Capitolul 5: Limba greacă: antică și modernă
 • Capitolul 6: Diatopia de Complement – pu
 • Capitolul 7: Diatopia de pu de la sine
 • Capitolul 8: Sinteza: Povestea lui pu
 • Anexa A: Istoria și diatopy limbii grecești
 • Anexa B: Alte cuvinte
 • Anexa C: Eumărarea textelor; Anexa D: Texte; Anexa E: Hărţi; Referințe
 • Epigraf

Rezumatele gradate a tezei

Rezumat 1 (17 cuvinte)

"Eu am cheltuit trei ani uitînduse la istoria de 1000 de ani a unui cuvânt din limbă greacă medievală".

Rezumat 2 (60 de cuvinte)

Eu am cheltuit trei ani uitînduse la istoria de 1000 de ani a unui cuvânt din limbă greacă medievală Acest cuvânt este pu, şi corespunde mai multor funcţii a cuvântului ”that” (care,ce, că) în limba engleză — de exemplu, ştiu că Star Trek deja a trecut; El a fost bucuros că DS9 a făcut totul atît de bine; acum cînd copiii au plecat putem să rivim Star Trek.

Rezumat 3 (175 cuvinte)

Eu am investigat modul în care funcţiile lingvistice ale particulei pu a limbei moderne greceşti s-au răspândit în ultimul mileniu, în diferite variante dialectale. Eu consider că această dezvoltare particulară un exemplu al procesului lingvistic cunoscut sub numele de grammaticalizare. În acest sens, eu aam comparat acest cuvînt cu grammaticalizarea similară în alte limbi, şi am încercat să facă explicite modalităţile în care grammaticalizarea (un proces intern lingvistic) interacţionează cu procesele externe, sociale, cum ar fi — diglossia.

În plus, eu am folosit această dezvoltare particulară pentru a ilustra modul în care greaca modernă sa schimbat în ultima o mie de ani, şi cum standartă greacă modernă diferă de la diferite dialecte. Astfel de lucrări în trecut au tins să se concentreze asupra schimbărilor superficiale, lexicale, analizând în profunzime un fenomen gramatical subtil ce ar trebui să arunce o lumină asupra naturii acestor modificări.

Eu am continuat această cercetare folosind patru tipuri de dovezi lingvistice: texte medievale şi texte moderne timpurii; probe de alte limbi arată fenomene similare; detalii de dialect grecesc, și datele greceşti scrise şi vorbite din ultimele două secole.

Rezumat 4 (Rezumat din teza completă)

Această lucrare este concentrate asupra urmăririi dezvoltării istorice a diferitor funcţii ale conjunctivului pu din limba greacă modernă. Acest conjunctiv dispune de o gamă considerabilă de funcţii, şi au existat încercări în literatura de specialitate de a grupa aceste funcţii într-un cadru sincronic valabil. Afirmaţia mea constă în aceea că modul cel mai productiv în ceea ce priveşte difuzarea funcţională lui pu — şi oricărui cuvânt conţinut — este de a căuta nu numai în distribuirea sincronică (ca în greacă modernă standartă), ci în întreaga gamă de distribuţii sincronice din diverse variante diatopice (dialectice) din greaca modernă, şi că o astfel de discuţie trebuie să fie informată de către diachronia formei.

Acest lucru eu încerc să fac în cadrul teoriei de grammaticalizare, prin dezvoltarea unor forme gramaticale luate în considerare în contextul reanalizării şi extinderii analogice a formelor. Ca un model diachronicist, aceasta permite fluiditatea între funcţia de distincţii, şi pune în loc o aliniere istoric orientate de tranzitii semantice care nu iau în vedere contul sinchonicist strict. Cercetarea lui pu a fost deja făcută în acest cadru, dar cu toate acestea, o astfel de lucrare a fost considerată o distribuţie a lui pu numai în greacă standartă, cu doar o analiză succintă a antecedentelor sale antice. Eu susţin că imaginea de distribuţie formată sun anumite constrângeri duce la cîteva generalizări false.

În scopul de a arăta la o imagine mai adevărată a factorilor care determină dezvoltarea lui pu, există trei aspecte care trebuie luate în considerare mai detaliat:

 1. Distribuţia sa sincronică în greaca modernă, o variantă pentru care corpusuri extinse şi declarații vorbitori nativi sunt disponibile;

 2. Distribuţia sa în diferite dialecte moderne — pentru a stabili diversificarea posibilă de evoluţiile particulei, şi de a asigura o cale potenţială care nu este privilegiat ca o tendinţă universală în detrimentul altor evoluţii divergente (o problemă identificabilă în tratamentele acestor subiecte, în present văzută numai îm în limba standard);

 3. O investigaţie detaliată a utilizării etimonului a particulei (hópou) în greacă antică. Este una dintre întrebări majore ale teoriei de grammaticalizare, și dacă sensul trecut de această particulă influenţează la semnificaţiile sale ulterioare. În scopul de a testa relevanţa acestui principiu pe deplin, este necesar să analizăm funcţionalitatea lui hópou nu în mod izolat, ci în contextul întregului sistem gramatical de greacă antică.

Din cauza constrângerilor de timp şi domeniului de aplicare, încerc să realizez doar aceste primele trei sarcini în această teză. Nu încerc să fac o privire detaliată la difuzarea ariei sau tranziţiilor medievale grece semantice implicate, şi nici nu la utilizarea de pu în colocare.

Rezumat 5: Document propus de Doctorat

De valoare istorică, propunerea de doctorat prezintă ceea ce am gîndit despre o disertaţie cum ar arăta de la început.