Project Details: Robot Deception [Romanian]

Detaliile proiectului: robot care poate înșela

Cercetătorii: Alan Wagner și Ronald Arkin

Înșelăciunea are o istorie lungă și importantă cu privire la studiul sistemelor inteligente. Primatologii demult au notat că utilizarea de înșelăciunii servește un important indicator potențial a teoriei dezvoltării minții. Din perspectiva unui roboticist, utilizarea și detectarea înșelăciune este un domeniu important de studiu în special cu privire la domeniul militar.

Dar ce este înșelăciunea însăși? Bond și Robinson definesc înșelăciune ca o comunicare falsă care tinde de a beneficia de comunicator.

In acest proiect vom folosi atât teoria jocului cât și cea a interdependenței, folosindule ca instrumente pentru explorarea fenomenelor de înșelăciune. Mai concret, vom folosi sistemul teoriei interdependenței și notație teoretică a jocului pentru a dezvolta algoritmi care permit unui robot sau agent artificial să recunoască situații în care garantează înșelăciune pentru a selecta cea mai bună strategie înșelătoare datorită cunoașterii semnificației (individuali ce trebuie să fie înșelați). Noi folosim atât simulare cît și experimentele care implică roboții reali de a testa ipoteza, ce spune că eficacitatea strategiei unui înșelător este legată de cantitatea de cunoștințe, ce înșelătorul dispune cu privire la marcaj. Abordarea noastră metodologică de a trece de la definiții, la reprezentare și în sfîrșit la algoritm asigură aplicabilitatea generală a rezultatelor noastre pentru roboți, agenți, sau, eventual și om. Mai mult decât atât, investigația noastră a fenomenului de înșelăciune sugerează metode de înșelăciune care pot fi reduse.

Acest proiect, de asemenea, ia în considerație ramificațiile etice legate de crearea unui robot capabil de a înșela.

Rezultate

Publicații

  • Alan R. Wagner, Ronald C. Arkin (2010) "Acting Deceptively: Providing Robots with the Capacity for Deception" ("Comportare înșelătoare: furnizarea roboților cu capacitatea de înșelare") // Jurnalul Internațional de Robotică socială, Publicația finală este disponibilă la www.springerlink.com [PDF]
  • Alan R. Wagner și Ronald Arkin C (2009), "Robot Deception: Recognizing when a Robot Should Deceive."  (Robot înșelător: recunoașterea momentului când un robot trebuie să înșele" ) // Lucrările Simpozionul Internațional IEEE dedicat inteligenței computaționale în robotică și automatizare (CIRA 2009), Daejeon, Coreea de Sud. [PDF]

Cinema

  • Hide and Seek Experiment 1 [MPG4] [WMV]
  • Hide and Seek Experiment 2 [MPG4] [WMV]

Software-ul

Software-ul pentru acest proiect va fi lansat ca parte a unui API ce va ieși în următoarele două luni.


by Alan Wagner and Ronald Arkin

You can find original post in English here