Books on Pattern-Oriented Software Architecture [Romanian]

Original in English by Douglas C. Schmidt

Cărţi despre arhitectura software-ului orientată pe model

Aceasta pagina descrie cele cinci cărţi despre arhitectura software-ului orientată pe model (sau POSA, de la eng. Pattern-Oriented Software Architecture ). Toate aceste cărți sunt publicate de Wiley.

 1. Arhitectura software-ului orientată pe model: un sistem de modele, volum 1 (Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns, Volume 1)

  POSA1 este primul volum din seria POSA şi el a fost publicat în 1996. Această carte reprezintă progresia şi evoluţia abordării modelurilor într-un sistem de modele capabile să descrie şi să documenteze pe scară largă diverse aplicaţii. Modelele prezentate în această carte se constriesc pe baza mai multor nivele de abstracţii de, modele arhitectural nivel înalte şi pe design la nivel mediu de modele la cel mai mic nivel de expresii idiomatice. 

 2. Arhitectura software-ului orientată pe model: modele pentru obiecte concurente şi de reţea, volum 2 (Pattern-Oriented Software Architecture: Patterns for Concurrent and Networked Objects, Volume 2)

  POSA2 este al doilea volum din seria POSA şi cartea a fost publicată în anul 2000. Cele 17 modele în POSA2 formează baza unui model de limbă care rezolvă probleme asociate cu concurența si crearea reţelelor. Acest material reprezintă o gama de modele de la expresii idiomatice pînă la design-ul arhitecturii. Modele includ elementele principale de elaborare a sistemelor concurente şi de reţea: serviciul de acces şi de configurare, de manipulare a evenimentelor, sincronizare și concurență. Toate modele reprezintă exemple extinse şi

 3. Arhitectura software-ului orientată pe model:modele de gestionare a resurselor, volum 3 (Pattern-Oriented Software Architecture: Patterns for Resource Management, Volume 3)

  POSA3 este al treilea volum din seria Posa şi cartea a fost publicată în 2003. Aceasta utilizează modele pentru a prezenta tehnici de gestionare a resurselor pentru punerea lor în aplicare eficace într-un sistem. Modelele sunt privite în detaliu, utilizînd de mai multe exemple, şi, ca şi în volumele anterioare POSa, direcția e luată spre modul de punere în aplicare a modelelor prezentate. În plus, volumulprezintă o introducere detaliată în gestionarea resurselor, şi două studii de caz în care modelele sunt aplicate la domeniile de reţea ad-hoc şi reţelele de telefonie mobilă radio. Modelee sunt grupate pe diferite domenii de management al resurselor şi, prin urmare, arată întregul ciclu de viaţă a resurselor: achiziţie de resurse, de coordonare şi de eliberare.

 4. Arhitectura software-ului orientată pe model: limbă de model pentru calcul distribuit, volum 4 (Pattern-Oriented Software Architecture: A Pattern Language for Distributed Computing, Volume 4)

  POSA4 este al patrulea volum din seria POSa şi el a fost publicat în 2007. Acest volum descrie un limbaj de model pentru calcul distribuit care duce pe cititorii prin cele mai bune practici şi le introduce în domeniile-cheie de elaborare a sistemelor software distribuite. POSA4 conecteaza sute de modele autonome, colecții de modele, şi limbile de modele din corpusuri de literatură existente găsite în seria POSA. Astfel de modele se referă şi sunt utile pentru calcul distribuit într-o singură limbă. Cartea oferă o viziune totală consecventă şi coerentă cu privire la elaborarea a sistemelor distribuite.

 5. Arhitectura software-ului orientată pe model: pe modele şi limbi de model, volum 5 (Pattern-Oriented Software Architecture: On Patterns and Pattern Languages, Volume 5)

  POSA5 este volumul al cincilea în seria POSA şi el a fost publicat în 2007. Acesta oferă o privire în profunzime de ceea ce modele reprezintă, ceea ce ele nu sunt, şi cum să le folosească cu succes. Această carte încearcă să rezolve problema a ceea ce o limbă de model este şi compară paradigme diferite în conceptul de model, inclusiv componetele modelului, adăgările modelului, colecţii de model, povestiri despre modele şi secvenţe de model.