Plagiarism and Anti-Plagiarism [Romanian]

Original at: http://andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/plagiarism598.html

Plagiatul şi Anti-plagiatul

Heyward Ehrlich, Professor Emeritus, Dept. of English
Rutgers University, Newark, New Jersey, USA

 1. Original Discussion (1998)
 2. Planul workshop-ului (2008)
 3. Unele Site-uri Web (2009)
 4. Reţelele Sociale (2011)

Discuţia

Plagiatul în colegiu pare a fi în process de creştere. Astfel, noi facem totalurile şi condamnăm suspecţii de bază: avântul internetului şi declinul activităţii de a scrie a studentului. Mai precis, pe internet sunt documente la vânzare şi procesul de navigare pe internet încurajează prolixitatea împrumutului. Şi desigur, în zilele noastre, tot mai puţini studenţi posedă arta argumentului şi de realizare a unei cercetări înşirându-le pe foaie. Fiecare semestru, la un moment dat stability prin termen pe hârtie, puţini dintre colegii mei apelează la ajutorul calculatorului pentru a diagnostica şi urmări cazurile sspecte de plagiat. Desigur, la acel moment este deja prea târziu. Pentru mulţi profesori, munca de demonstrare a plagiatului este un obstacol formidabil cu care se confrntă la sfârşit de semestru. Dacă plagiatul poate fi combătut, aceasta trebuie făcut regulat, pe parcursul întregului semestru, nu doar la sfârşit.

Iată câteva sugestii.

A: Problema plagiatului:

Încercaţi să răspundeţi la aceste întrebări.

 1. Care sunt detaliile politicilor de plagiat al universităţii Dvs, colegiului, departamentului, cursului şi cesiune ? Unde au fost făcute publice studenţilor ? Câţi dintre studenţii şi colegii Dvs. de facultate le pot adecvat explica?
 2. Câţi au fost exmatriculaţi, refuzaţi la absolvire sau s-a confruntat cu proceduri civile contra plagiatului ? În ce măsură plagiatul minim este acceptabil, încât să nu se implice instanţele de persecutare ? Care este procedura propriu-zisă pentru detectarea şi raportarea plagiatului ? De câtă asistenţă aveţi parte la detectarea şi persectarea unui caz ? Ce este perceput drept dovadă satisfăcătoare a plagiatului ? Care este recursul adecvat de aplanare a problemei la nivel personal cu studentul, în cadrul departamentului, până a ajunge la instanţele disciplinare ale colegiului sau autorităţile civile ?
 3. Cum afectează utilizarea calculatoarelor fenomenul plagiatului? Regulile copyright-ului snt aplicabile la paginile de pe internet? Cât poate fi citat dintr-un citat de pe internet în mod legal? Cm poate fi citat un site web în calitate de sursă ? Câtă informaţie poate fi acceptabil împrumutată dintr-o enciclopedie web sau CD-ROM ? La utilizarea bazelor de date de subscripţie pentru citare, rezumatelor, texte ample sau baze de date comerciale independente ce servesc drep ajutor la efectuarea cercetării; la ce moment utilizarea legitimă devine plagiat ?

(O interogare de referinţă: Cum experienţa stdenţilor şi a profesorilor cu tehnologiile familiare de copiere, fax, maşinile de răspuns, descărcare şi copiere a soft-ului, producţia audio şi video, duplicarea exemplarelor, redactarea acestora, produce o nouă limită a raţiunii, care nu a existat două decenii în urmă?) [De când aceasta a fost scrisă, noile culture de cătare şi descărcare s-au dezvoltat intens, s-au stabilit Wikipedia şi Spark Notes, adiţional cu neîntreruptul emailing şi elaborarea textelor, au apărut noi reţele sociale ca Facebook-ul. ]

B: Dilema instructorului:

Dacă un membru al facultăţii nu ezită să răspundă la întrebările de mai sus, ce se mai aşteaptă de la student să ştie? Dacă studenţii au substanţial mai multă experienţă decât membrii facultăţii în utilizarea internetului, efectuarea multiplelor sarcini prin intermediul calculatorului, CD-ROM-urilor, ei pot plagia fără frica de afi persecutaţi ?

Cum estimaţi rata unor cazuri de acest gen la cursurile Dvs. ? Sunt ele rare, nu sut frecvente, ocazionale, familiare, obişnuite, generale, tipice, normale, prevalente sau universale ?

a. Frauda: achiziţionarea directă sau prin copiere a unui document întreg, probabil cu o nouă introducere sau concluzie adăugată. În unele cazuri, o astfel de copiere poate cauza încălcarea drepturilor de autor.

b. Plagiat substanţial: Împrumut pe scară largă sau considerabilă a materialului, transmiterea pasajelor în calitate de original, eşecul de a indica evidenţa citată sau de a indica sursele bibliografice sau un alt credit adecvat.

c. Plagiatul incidental: Împrumut pe scară mică, descărcare, copiere sau parafrazare fără citarea adecvată, credit sau altă confirmare.

d. Neplagiat. Cercetare originală în întregime, argumentare şi scriere cu confirmarea tuturor ideilor, citatelor şi surselor.

Dacă aţi face o analiză a plagiatului ca o strategie comportamentală a studentului (cântărind ambele, beneficiile şi risurile) la cursurile Dvs., aţi fi de accord că beneficiile pe termen scurt depăşesc toate costurile, riscurile şi dezavantajele? Într-o cultură populară, unde autoritatea este criticată prin rutină şi metode nejuridice idealizate, devine oare plagiatul satisfăcător emoţional pentru studenţi ?

C: Soluţia: Posibilele măsuri de combatere.

1. Nu stabiliţi o lucrare cu prezentare la un termen limită la începutul semestrului pentru ca să-l colectaţi la sfârşitul acestuia. Creşte numărul studenţilor ce nu ştiu cum se face planul, cercetarea şi revizuirea necesare în astfel de hârtii. În aceste circumstanţe, plagiatul poate fi o strategie mai mult de disperare decât de opportunism.

2. Oferiţi un context continuu pentru lucrul studenţilor, încluzând texte mai scurte, propuneri de cercetare şi rapoarte orale. Insistaţi ca studenţii să folosească o serie de foi de lucru formale pentr propuneri de cercetare. Petreceţi ceva timp explicând oportunităţile de cercetare în domeniu, inclusiv o vizită supravegheată la biblioteca din colegiu. Explicaţi oportunităţile şi limitele cercetării pe internet. Fiţi sinceri şi deschişi despre existenţa lucrărilor cumpărate.

3. În clasele mici, faceţi procesul de cercetare cât mai public posibil (incluzând existenţa plagiatului) Rugaţi studenţii să  împărtăşească propuneri de cercetare cu întreaga clasă în formă de raport oral. Aceste ocazii pot fi o oportunitate majoră de studio, aşa cum sunt discutate propuneri la care se poate lucra şi la care nu se poate lucra, precum şişi care par a fi  unele interesante şi cele ce se repetă de multe ori. Întrebaţi studenţii care dintre propuneri li se par cele mai originale  şi imperceptibile de cele plagiate.

Nu acceptaţi lucrările ce scurtează procedura de propunere a cercetării. Ele snt mai mult ca probabil să fie plagiate. Propunerile ce apar misterios din nicăieri şi ajung la o concluzie de neaşteptat, snt suspecte.

4. În clasele mai mari, insitaţi asupra unei cercetări ample ce devine parte a lucrării depuse. Insistaţi asupra propunerii de cercetare ce trebuie să fie aprobată şi care a implicat resursele bibliotecii colegiului. Aţi putea insista la manuscrisele originale, copiile marcate sau imprimările şi copiile tuturor fişierelor de pe discul calculatorului. Formulaţi sgestii cu privire la planul cercetării şi utilizarea acestuia de către student ca o parte formală a proiectului. 

5. Dacă primiţi o lucrare pe care o suspectaţi a fi plagiată, acţionaţi precaut. Examinaţi srsele citate cu atenţie: sunt ele incluse inadecvat sau nu prea par a fi găsite în biblioteca din colegiu? Sunt oare erori în tehnica bibliografică? Stilul de începere şi finisare a paragrafelor diferă pe parcurs? Fiţi atent ce scrieţi pe lucrare : scriind doar “A fi revizuit” face nota foarte empatică. Rugaţi studentul la o conferinţă să explice principalele idei, argumente, dovezile sau terminologia  lucrării. Discutaţi cu studentul despre o cercetare adiţională posibilă de realizat. O lucrare sinceră va avea o cantitate sbstanţială de material nefolosit.

Nu presupuneţi infailibilitatea: da, lucrările plagiate pot mereu “trece” şi suspiciunea de plagiat poate surveni acolo unde nici nu este.


În răspuns la o interogare despre folosirea internetului pentru detectarea plagiatului într-o disertaţie.

Direct sau indirect, plagiatul de pe internet nu este de nădejde. Articolele recente şi cărţile cu drepturile de autor nu sunt pe deplin în internet, dar fragmente din ele sunt. Aşa sunt multe discuţii personale şi în clasă. Pasajele neatribuite sunt incluse în lucrări şi asamblate mai mult decât scrise. Ar fi mai uşor pentru Dvs. să rugaţi pe cel ce scrie să revizuiască metodele lui de cercetare, decât să efecteze o vânătoare  pe scară largă a textelor. Dacă aceasta nu e posibil, puteţi găsi o altă evidenţă de suspiciune, aşa cum sunt citatele ce aparţin unui interval scurt de timp sau sunt prea vechisau prea recente. Sau sursele ce nu servesc drept bază discuţiei (pasaje neatribuite) sau citatele nu sunt reflectate în discuţie (bibliografia exagerată). Nici nu e nevoie deja de menţionat diferenţele de stil. Emfaza sau direcţia şi digresiuni inventare ce pot fi suspecte.

Dar aceasta poate fi foarte exhaustiv să încerci să urmăreşti plagiatul electronic şi ar putea fi riscant să acuzaţi fără dovezi. Aţi putea oare să vă plângeţi de inconsistenţa şi caracterul inadecvat al documentaţiei? Mai sunt oare alţi membri ai comitetului ce pot fi de ajutor?

Dacă folosiţi internetul pentru a-l combate, iată câteva idei:

Metoda de detectare 1: găsiţi nişte fraze distinctive sau cu greşeli de ortografie (2-3 cuvinte) şi căutaţi-le ca “fîşii” prin sistemele de căutare ca www.google.com. Încercaţi de asemenea site-ul, books.google.com.

Metoda de detectare 2: uitaţi-vă la toate materialele ce sunt disponibile pe o directorie ca de exemplu www.yahoo.com sau într-un manual la subiect sau studiu bibliografic. Comparaţi aceste surse cu cele din lucrare. Dacă sursele servesc drept fundament lucrării stdentului şi dacă probele citate şi argumentele sunt relevante.

Metoda de detectare 3: Uitaţi-vă la enciclopediile online larg accesibile aşa cum sunt Wikipedia sau cele distribuite pe CD-ROM, look at commonly available electronic encyclopedias online such as Wikipedia or those distributed on CD-ROM, elaborate de Microsoft Bookshelf.

Metoda de detectare 4: Uitaţi-vă la serviciile de scriere la comandă a lucrărilor, cu denumirile ca de exemplu www.schoolsucks.com. (nu inventez asta). Prin sistemul de căutare Google, fraza “term paper” (în ghilimele) dă 2.5 milioane de rezultate — pentru "research paper" 5 milioane.

Metoda de detectare 5: replicaţi cercetarea  prin căutarea online a subiectului, autorului(-ilor), titlului(-urilor) .the research for the paper by tracing the subject, author(s), title(s) online. S-ar putea de început căutarea cu Voice of the Shuttle .

Metoda de detectare 6: Dacă aceasta este o disertaţie, căutaţi la instrumente avansate DAI Abstracts, grupuri de discuţii specializate, listele de servicii, grupurile de noutăţi, etc. (eu permanent văd cereri de ajutor din partea studenţilor pe forumri profesionale).

Metoda de detectare 7: Consultaţi mai mult decât sursele gratuite de pe internet pentr a vedea de fragmente şi articole sunt disponibile contra plată pe Questia, Elibrary şi alte surse.

Metoda de detectare 8: Folosiţi facilitatea "homework helper" de la AOL, Scholastic şi alte site-uri comparabile.

Este desigur legitim ca studenţii să folosească aceste metode de ajutor, dar rareori dau de un citat dintr-o sursă adecvat formatat. Ocazional, lucrările primite sunt esenţial fragmete descărcate şi asamblate.  It is legitimate of course for students to use these methods of assistance but I rarely see a properly formatted citation for an electronic source. Occasionally papers received are essentially abstracts downloaded and strung together. Cu toate acestea, există  o taxă pentru articole comerciale de cercetare, acestea pot fi mici, dar rezumatele sunt de obicei gratuite.


 

Planul Seminarului, Noiembrie 5, 2008

Planul "Plagiat şi Anti-plagiat", o prezentare şi workshop

de Heyward Ehrlich, Departamentul Limbii Engleze, Rutgers-Newark

Sala de Electronică/Multimedia, cabinetul 021A, Biblioteca Dana, Newark,
Miercuri, Noiembrie 5, 2008, 2:30-4:00p.m.

A. Întrebări de bază:
1. Dece studenţii trişează
2. Cât de prevalent este plagiatul
3. Ce tipri de plagiat există şi care sunt mai îngrijorătoare:
4. Detectarea plagiatului odată ce a fost suspectat şi ce trebuie făcut apoi
5. Procedurile Rutgers cu privire la plagiat
6. Strategii preventive
7. Construirea dovezilor de plagiere
8. Cum membrii facultăţii pot solicita din neatenţie o lucrare plagiată
9. Probleme pedagogice în cercetare şi scriere

B. Dimensiunile plagiatului studenţesc
1. Câmpul de cercetare a lui Don Mc Cabe
2 Cambridge (UK) Varsity (BBC şi Guardian, Oct. 31, 2008
3. Cronica Învăţământului Superior, Oct. 20, 2008
4. Times Higher Education (Guardian, Oct 23, 2008)
5. Rutgers Observer, October 29, 2008
6/ Pliant găsit în aria ascensorului din Departamentul Limbii Engleze, Hill Hall
7. Statistica Google: "free term paper" şi "free essays" (1.6 milion)
8. frecvenţa cuvântului “plagiat în noutăţile Google: 1930-până în prezent

C. Perspectivele plagiatului
1. Analiza cost-beneficiu
2. Câteva presupuneri studenţeşti
3. Câteva presupuneri la nivel de facultate
4. Viziuni de scurtă durată (detectare) şi de lungă durată (prevenţie)

D. Criza din ultima săptămână
1. Cazl celui mai rău scenariu
2. Strategii de detectare a crizei: Google, Turnitin, SafeAssign
3. Lucrările off-shore nedetectabile scrise la comandă 
4. Ultima speranţă de detectare
5. Luarea unei decizii

E. Metode preventive  

1. Educaţi stdenţii, explicându-le fenomenul de copyright şi plagiat
2. Conlucraţi mai intensive ci bibliotecarii asupra cercetării
3. Distribuiţi materiale anti-plagiat
4. Explicaţi procedurile de cercetare în detalii prin intermediul foilor de lucru
5. Evidenţa Dvs. de penalităţi a studenţilor prinşi plagiind
6. Deduceri în cercetarea structurată versus căutarea liberă
7. Rapoartele orale pentru împărtăşirea scceselor şi dificultăţilor cu clasa
8. Faceţi procedura de cercetare transparentă şi vizibilăîn discuţiile în clasă sau pe tablă

9. Identitatea şi lucrul cu problemele studenţilor (înregistraţi incorrect, bilingv, transferuri)

10. Deduceri structurate ce conduc la lucrări mai voluminoase
11. Întroduceţi întrebări de cercetare tehnică în unele secţiuni ale examinării finale
12. Împărţirea de informaţie despre plagiat şi rezultate din căutarea pe internet
13. Cum argmentul şi evidenţa în interpretare trec pe lângă “cunoştinţele generale”
14. Diferenţele dintre rapoartele de liceu şi cercetările universitare
15. Nu acceptaţi lucrări care nu au trecut prin procesul de dezvoltare

F. Profesionişti, oameni de stat şi academicieni care plagiază
Ce au în comun preşedintele (acum primul-ministru) rus Vladimir Putin, liderul Irakian Saddam Hussein, Senatorul (acum vice-preşedintele) Joseph Biden, istoricii Stephen Ambrose şi Doris Kearns Goodwin, reporterul New York Times Jayson Blair, profesorul de drept Alan Dershowitz, autorii Helen Keller şi Alex Haley, muzicianul George Harisson şi 142 de articole din Wikipedia?

Toţ a fost condamnaţi sa aczaţi de plagiat La fel a fost şi cu preşedintele campusului niversităţii din Texas, Pan American (octombrie 29, 2008)

G. Plagiatul ca o problemă de facultate
1. Autoplagiate sunt 60% din articolele academicienilor australieni (Plagiary 2007)
2. Reviste academice ce afişează articole cu valoare industrială Turnitin. (Chronicle 4/25/08)
s3. Studenţii ce au pierdut cazul cu violoarea copyright-ului cu Turnitin (Chronicle 4/4/08)

H: Cultura succesului prin orice mijloace
1. Scandalurile recente în contabilitate, bănci, investiţii, politică.
2. Avântul culturii de a trişa, noile tehnologii şi reutilizarea “mash-up” a mediei contemporane, urmărite de William Burroughs' The Third Mind (1964-65) (Plagiary 2006) 
I. Problema cercetării commercial asistate
1. Topicurile Questia: http://www.questia.com/library/literature/literature-topics.jsp
2. Elibrary
3. Gale


Pagini web utile despre cercetare şi plagiatţ

General – de asemenea stil MLA, bibliografie

  • http://www.plagiary.org edişie anuaă online Plagiary (2006–). Vezi revizuirile Judge Richard Posner, A Little Book of Plagiarism (Mica carte de plagiat), (Panfheon, 2007) şi Tilar J. Mazzeo, Plagiairism and Literary Property in the Romantic Perio(Plagiatul şi proprietatea literară în perioada romantică  (U. Penn, 2007).
  • Cum profesorii pot reduce tentaţia de a trişa (Christian Science Monitor 10/17/97)
  • http://ahe.cqu.edu.au/plagiarism.htm Evaluare în Învăţământul Superior (Central Queensland U.)
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism Wikipedia
  • http://virtualsalt.com/antiplag.htm Robert Harris
  • http://www.bedfordstmartins.com/online/cite5.html Bedford-St.Martin's despre cercetarea online şi documentare
  • http://webster.commnet.edu/MLA/ stilul MLA:
  • http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citmla.htm LIU, stilul MLA
  • http://business.rutgers.edu/files/mccabe_cv_08.pdf Vita of researcher Prof. Donald L. McCabe, Rutgers Business School
  • http://wrt-howard.syr.edu/Bibs/PlagIncidence.htm Rebecca Moore Howard bibliografia
  • Încearcă “Academic Search Complete” pentru multiple rezultate pentru “plagiat”.

   

  Colegiile – Vedeţi pagina web a şcolii Dvs.

  http://academicintegrity.rutgers.edu/integrity.html (politica Rutgers 2008)

  • http://www.scc.rutgers.edu/douglass/sal/plagiarism/intro.html Plagiatul şi Integritatea Academică, o dramă
  • http://ahe.cqu.edu.au/plagiarism.htm Aserţiunea în învăţământul superior (Central Queensland U.)
  • http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/ Purdue, Scriind o lucrare de cercetare
  • http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/ Evitând plagiatul
  • http://www.ruf.rice.edu/ ~ bioslabs / unelte / raport / reportform.html Rice, Scrierea lucrărilor de cercetare
  • http://www.indiana.edu/ ~ WTS / pliante / plagiarism.shtml Evitarea plagiatului
  • http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html
  • http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf
  • http://writeyourowntermpaper.com Colegiul Baruch

    

   Software – Vedeţi dacă şcoala Dvs. este înregistrată

  • http://www.plagiarism.org– legat cu soft-ul Turn It In
  • http://www.plagiarism.org/plag_webinar.html "Plagiatul şi secolul digital", aprilie 2009 webinar
  • http://www.turnitin.com  TurnItIn pagina home
  • http://www.mydropbox.com/ SafeAssign )Blackboard)
  • http://www.plagiarism.com/ srviciile Glatt

    Reţeaua Socială (2011)

    Răspândirea reţelelor sociale sb Web 2.0 a schimbat în întregime comunicaţiile studenţilor. Utilizarea neîntrruptă a smart phone-urilor pentru redactarea textelor, postări Twitter şi Facebook, precum şi căutare web prin Google a avut efectul unor mici, silenţioase calculatoare pentru cercetare la comandă şi împărţire a datelor  în orice timp. Oportunităţile pentru împărţirea informaţiei în timpul discuţiilor în clasă şi examenelor sunt fără precedent. De când cercetarea sugerează că un număr mare de pasageri ai unui avion nu vor deconecta aceste dispositive în timpul zborului în pofida faptlui că răsună anunţuri de avertizare a securităţii, va fi foarte gre ca studenţii să se dezică de utilizarea smart phone-urilor şi alte dispositive de acest tip la lecţie, mai ales când acestea pot fi folosite pe ascuns. De când studenţii sunt cu mult mai sofisticaţi în acest domeniu decât majoritatea membrilor facultăţii, vor apărea multe oportnităţi de violare a integrităţii academice în moduri noi ce se vor răspândi tot mai mult şi vor fi dificil de detectat şi persecutat, în ciuda faptlui că sunt făcute anunţuri în clasă.

    O sugestie pentru instructori: elaboraţi misiuni, quiz-uri şi examene în mod în care să limiteze schimbul de răspunsuri, c ear putea fi uşor împărţite. De exemplu, misiunile şi examenele nu trebuie să se repete niciodată, quiz-urile trebie să fie distribuite clasei cu întrebări din diferie secţiuni, ţinând cont de amplasarea studenţilor şi evidenţa întârzierilor. Desigur, încercarea este de a elabora instrucţiunea în astfel de situaţie, încât rezultatele plagierii sau trişării să se identifice pe sine părând excesiv de corecte.

    În concluzie, plagiatul nu poate fi ignorat, dar nu trebuie să devină o obsesie Ceva mai recent am am descoperit studenţi ce se concentrau din ce în ce mai mult pe note mari, dar nu pot spune că aceasta este necesar o indicaţie a dorinţei de a sacrifice standardele integrităţii academice

    Plagiatul şi Anti-plagiatul (1998-2011)

    Trimiteţi comentarii la ehrlich @ andromeda. rutgers. edu