A Brief History of Human Computer Interaction Technology [Romanian]

O scurtă istorie a interacțiunii între om și tehnologii de calculator

Brad A. Myers

Rezumat

Acest articol rezumă dezvoltarea istorică a progreselor majore în tehnologia de interacțiune între om și calculator, subliniind rolul central al cercetărilor universitare în dezvoltarea acestui obiect.

Copyright (c) 1996 – Universitatea Carnegie Mellon

Un scurt fragment din acest articol a apărut ca parte a  lucrării "Direcțiile strategice în interacțiune om-calculator", editat de Brad Myers, Jim Hollan, Isabel Cruz, ACM Computing Surveys, 28(4), December 1996

Această cercetare a fost parțial sponsorizată de NCCOSC sub contract N66001-94-C-6037, Arpa Ordinul No B326  și parțial de către FSN sub grant numărul IRI-9319969. Punctele de vedere și concluziile cuprinse în acest document sunt cele ale autorilor și nu trebuie să fie interpretate ca cele, ce  reprezintă politica oficială, explicită sau implicită lui NCCOSC sau a Guvernului Statelor Unite.

Cuvinte cheie: interacțiune om-calculator, istorie, interfețele utilizatorului, tehnici de interacțiune.

1. Introducere

Cercetările în interacțiunea om-calculator (mai departe – IOC) au reprezentat un succes spectaculos, și au schimbat fundamental abordările de calcul. Doar un exemplu este interfata grafică, omniprezent folosită de Microsoft Windows 95 , care se bazează pe Macintosh, care se bazează în rândul său pe munca de la Xerox PARC, care la rândul său se bazează pe primele cercetari a Laboratorului de cercetări din Stanford (acum SRI  - Stanford Research Laboratory) și de la Institutului Tehnologic din Massachusetts. Un alt exemplu este faptul că, practic, toate software-uri scris de astăzi au pachete de instrumente de interfață a utilizatorului și constructori de interfață, concepte care s-au dezvoltat pentru prima oară anume la universități. Chiar și creșterea spectaculoasă a Internetului este un rezultat direct de cercetare a IOC: aplicarea tehnologiei hipertextului pentru a permite browser-ului să traverseze o legătură în întreaga lume, cu un click de mouse… Îmbunătățirile a interfeței mai mult decât orice altceva au determinat această creștere explozivă.

Mai mult decât atât,  cercetarea care va conduce la interfețe pentru computere de mâine se va întâmplă dintâi la universități și câteva laboratoare de cercetare corporative.

Această lucrare încearcă să rezume pe scurt multe dintre evoluții importante de cercetare în tehnologii de interacțiunea om-calculator (IOC). Prin "cercetare " eu înțeleg activitățile de explorare la universități și laboratoare de cercetare guvernamentală și corporativă (cum ar fi Xerox PARC ), care nu este legată direct de produse . Prin "tehnologie IOC" mă refer la partea de calculator a IOC. Un articol ssuținător despre istoria "părții umane", care discută contribuțiile in psihologie, design, factori umani și ergonomie ar fi, de asemenea, necesar.

O motivație pentru apariția acestui articol este de a depăși impresia greșită că o mare parte din activitatea importantă în IOC a avut loc în industrie, și că în cazul în care cercetarea universitară în IOC nu este acceptată, atunci industria va rămânea tot așa de dezvoltată. Acest lucru este pur și simplu un neadevăr . Această lucrare încearcă să arate că multe dintre cele mai renumite succese IOC dezvoltate de companii sunt adânc înrădăcinate în cercetarea universitară. De fapt, aproape toate de stiluri de interfață majore de astăzi și aplicații au avut o influență semnificativă de cercetare la universități și laboratoare, de multe ori cu finanțare de guvern. Pentru a ilustra acest fapt, această lucrare enumeră sursele de finanțare ale unora dintre cele mai importante progrese. Fără această cercetare , multe dintre progresele în domeniul IOC probabil că nu ar fi avut loc, și ca o consecință, interfețele utilizatorului de produse comerciale, ar fi mult mai dificil de utilizat și de învățat decât le putem utiliza și învăța astăzi. După cum este descris de Stu Card:

"Finanțare guvernamentală a tehnologiilor avansate IOC au format capitalul intelectual și au instruite echipele de cercetare pentru primele sisteme, care, pe o perioadă de 25 de ani, a revoluționat modul în care oamenii interacționează cu computerele. Laboratoare de cercetare industriale la nivel corporativ în Xerox, IBM, AT& T și alte companii au jucat un rol important în dezvoltarea acestei tehnologii și au adus-o într-o formă adecvată pentru arena comercială").

Figura 1 prezintă linii de timp pentru unele dintre tehnologiile discutate în acest articol. Desigur, o analiză mai profundă ar dezvălui mai multe interacțiuni universitate, de cercetare corporativă și fluxuri de activitate comercială. Este important să apreciăm că acești ani de cercetare au fost implicate în crearea și facerea acestor tehnologii convenabile pentru utilizarea pe scară largă. Același lucru va fi valabil și pentru tehnologiile IOC care vor oferi interfețe de mâine.

Este evident imposibil să menționăm fiecare sistem și sursă într-o lucrare din acest domeniu, dar am încercat să reprezint cele mai vechi și mai influente sisteme. Deși există o serie de alte studii pe teme IOC (priviți, de exemplu) , nici una nu acoperă atât de multe aspecte ca aceasta, sau încearcă să fie cât mai completă în găsirea influențelor originale. O altă resursă utilă este video-ul "Toate widget-uri", care prezinta progresia istorica a unui număr de idei a interfaței cu utilizatorul.

Tehnologiile incluse în acest document includ stiluri de interacțiune fundamentale, cum ar fi manipularea directă, dispozitiv de indicare a mouse-ului (cursorul) și ferestrele; câteva tipuri importante de domenii de aplicare, cum ar fi desenare, editare de text și foi de calcul; tehnologiile care vor avea probabil cel mai mare impact pe interfețe din viitor, cum ar fi recunoașterea gesturilor, multimedia și 3D; tehnologiile utilizate pentru a crea interfețe folosite de alte tehnologii, cum ar fi sistemele de management a interfaței utilizatorului, instrumente și constructorii de interfață.

uihistoryfig1

Figura 1: linii de timp aproximative arată unde lucrarea a fost efectuată pentru unele tehnologii majore discutate din acest articol.


You can find original post in English here