Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods [Romanian]

Original publication

Manual de Metode al Factorilor Umani şi de Ergonomie

Neville Stanton Universitatea Brunel, Englefield Green, Regatul Unit al Marii Britanii

Alan Hedge Universitatea Cornell, Ithaca, New York, SUA

Karel Brookhuis Universitatea Groningen, Olanda

Eduardo Salas Universitatea din Florida Centrală, Orlando, SUA

Hal W Hendrick

Preţul: $99.95
Cat. #: TF1539
ISBN: 0415287006
Data publicării: 8/26/2004
Numărul de pagini: 768

Disponibilitate: în stoc

“Oferă o viziune generală a 83 de metode principale despre ergonomie şi factori umani
“Reprezintă toate faţetele factorilor umani şi ale ergonomiei în analiza, design-ul şi evaluarea sistemului.
“Include subiecte generale pentru fiecare descriere a metodei, inclusiv avantaje, dezavantaje, exemple, metode tangenţiale, referinţe şi altele”
“Eplorează fiecare câmp specializat al ergonomiei în baza unei selecţii representative de metode”

Cercetarea sugerează ca ergonomiştii să se limiteze la două sau trei metode preferenţiale în design-ul sistemelor, în pofida faptului că este o mltitudine de variaţii în problemele cu care se confruntă. Factorii Umani şi Metodele Ergonomice oferă un raport practice şi autoritar al metodelor ce incorporează capacităţile şi limitele umane, factorii înconjurători, interacţiunea om-maşină, precum şi alţi factori din design-ul sistemului. Manualul descrie 83 de metode în fprmat standard, promovând utilizarea metodelor c ear fi putut să fie mai puţin cunoscute designer-ilor.

Manualul cuprinde şase secţiuni, fiecare reprezentând u camp specializat al ergonomiei cu o selecţie sugestivă de metode associate. Secţiunile evidenţiază faţete ale factorilor mani şi ale ergonomiei în analiza sistemelor, design şi evaluare. Secţiunile de la I la III relatează despre indivizi şi interacţiunea acestora cu lumea. Secţiunea IV explorează grupările social şi interacţiunea acetora (metode de grup) şi Secţiunea V examinează impactul mediului asupra lucrătorilor. Secţiunea finală oferă o viziune generală asupra metodelor macroergonomice ale sistemelor de lucru.

Modelul stratificat contrează fiecare metodă, analizând de la individ la grup, mediu, sistemul de lucru. Fiecare capitol începe cu o introdcere scrisă de redactorul acestuia, oferind o veiune generală asupra câmpului şi o descripţie a metodelor. Manualul oferă n set reprezentativ de metode contemporane ce au valoare ăn analizele şi evaluările ergonomice.

Interfaţa fiecărui capitol este standartizată pentru utilizare facilă, astfel încât puteţi găsi cu uşurinţă informaţia despre fiecare metodă. Descripţiile conţinutului sunt scurte, iar referinţele sunt făcute pentru alte texte, documente şi studii de caz. Descripţiile standarde ale metodelor încurajează navigarea prin câteva metode potenţiale înainte de combaterea probelemei.